1945-1989. Socrealizm. na maturze z polskiego

realizm socjalistyczny, powieść produkcyjna