Wizerunek śmierci na maturze

Znaczenie

Co przedstawia rysunek?

A moment śmierci
B non omnis moriar
C memento mori
D dance macabre