Wizerunek śmierci na maturze

Znaczenie

Co przedstawia rysunek?

A non omnis moriar
B memento mori
C moment śmierci
D dance macabre