Podstawowe pojęcia. na maturze

"Zmierzchu Zachodu"

Jak nazywa się autor "Zmierzchu Zachodu", który zapoczątkował filozofię katastrofizmu, gdyż uznał, że przez wyrafinowanie i osiągnięcia techniczne świat chyli się ku upadkowi?

A Paul Valery
B Miguel de Unamuno
C Oswald Splender
D Henryk Bergson