Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem. na maturze

zdążyć przed panem Bogiem

Kto był wysłannikiem ŻOBu po aryjskiej stronie?

A Marek Edelman
B Jurek Wilner
C Tosia
D Anielewicz