Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem. na maturze

zdążyć przed panem Bogiem

Kto był wysłannikiem ŻOBu po aryjskiej stronie?

A Jurek Wilner
B Marek Edelman
C Tosia
D Anielewicz