Wątki filozoficzne w Biblii na maturze

"zamienić się w słup soli"

Jak nazywa się biblijna postać przez którą powstał zwrot "zamienić się w słup soli"?

A żona Lota
B żona Matuzalema
C żona Melchizedeka
D -