Wątki filozoficzne w Biblii na maturze

"zamienić się w słup soli"

Jak nazywa się biblijna postać przez którą powstał zwrot "zamienić się w słup soli"?

A żona Lota
B -
C żona Matuzalema
D żona Melchizedeka