Cierpienia młodego Wertera. na maturze

Zakończenie

Jak kończy się powieść Cierpienia młodego Wertera?

A samobójstwem Wertera
B Werter zostaje z Lottą
C Werter wyjeżdża z kraju
D żadna z odpowiedzi