Wprowadzenie do kultury średniowiecza na maturze

zabytek piśmiennictwa

Najstarszym zabytkiem piśmiennictwa średniowiecznego w Europie jest...

A "Ksiega Henrykowska"
B "Geograf Bawarski"
C "Bulla gnieźnieńska"
D "Kronika"