Sarmatyzm w literaturze polskiej. na maturze

"Transakcja wojny chocimskiej" (3)

Wacław Potocki przy napisaniu eposu "Transakcja wojny chocimskiej" korzystał z dziennika wojennego, którego autorem był...

A Jakub Sobieski
B Juliusz Sobieski
C Wacław Sobieski
D Jan Sobieski