Sarmatyzm w literaturze polskiej. na maturze

"Transakcja wojny chocimskiej"

Kto jest autorem eposu "Transakcja wojny chocimskiej"?

A Wacław Potocki
B M. Sęp Sarzyński
C inny
D Jan Chryzostom Pasek