Podstawowe pojęcia. na maturze

teoria o śmiertelności cywilizacji

Jak nazywał się autor teorii o śmiertelności cywilizacji, jaka została zaprezentowana w 1919 roku?

A Emdund Husserl
B Karol Marks
C Oswald Spengler
D Paul Valery