Wprowadzenie do kultury średniowiecza na maturze

Tautologia

przykładem tautologii jest?

A obie są poprawne
B "Nóż w bżuhu"
C -
D "cofnąć się do tyłu"