Poezja Mirona Białoszewskiego. na maturze

"Szare eminencje zachwytu"

Poeta szarymi eminencjami zachwytu nie nazywa.... (wiersz "Szare eminencje zachwytu")

A łyżka durszlakowa
B proste przedmioty
C samochód
D codzienne przedmioty: piec