Poezja Mirona Białoszewskiego. na maturze

"Szare eminencje zachwytu"

Poeta szarymi eminencjami zachwytu nie nazywa.... (wiersz "Szare eminencje zachwytu")

A łyżka durszlakowa
B samochód
C proste przedmioty
D codzienne przedmioty: piec