Poezja Leopolda Staffa. na maturze

środki artystycznego wyrazu

Jaki środek artystycznego wyrazu nie został wykorzystany w utworze L. Staffa "Deszcz jesienny"

A personifikacja
B aliteracja
C synestezja
D wszystkie odpowiedzi są błędne