1945-1989. Socrealizm. na maturze

realizm socjalistyczny

W wyniku jakiego wydarzenia w Polsce nastąpiło zastąpienie realizmu realizmem socjalistycznym?

A obrad zjazdu Związku Narodowego Literatów Polskich
B -
C obrad zjazdu Związku Zawodowego Pisarzy Polskich
D obrad zjazdu Związku Zawodowego Literatów Polskich