1945-1989. Socrealizm. na maturze

realizm socjalistyczny

W wyniku jakiego wydarzenia w Polsce nastąpiło zastąpienie realizmu realizmem socjalistycznym?

A -
B obrad zjazdu Związku Zawodowego Pisarzy Polskich
C obrad zjazdu Związku Zawodowego Literatów Polskich
D obrad zjazdu Związku Narodowego Literatów Polskich