Poezja Zbigniewa Herberta. na maturze

"Raport z oblężonego miasta" (3)

Jaki środek stylistyczny został wykorzystany w słowach: "rubieże", "dzierżymy"?

A epifora
B archaizacja
C metafora
D stylizacja języka