Poezja Zbigniewa Herberta. na maturze

"Przesłanie Pana Cogito"

Jak nazywa się środek stylistyczny wykorzystany w podanym wierszu: "Bądź wierny Idź"?

A antyteza
B metafora
C apostrofa
D epitet