Stefan Żeromskiego Przedwiośnie. na maturze

Przedwiośnie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?

A upokorzył dyrektora szkoły
B wydał matkę
C oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
D odstąpił pokoje w mieszkaniu