Wielkie idee pozytywistów. na maturze

Powieść pozytywistyczna

Ignacy Rzecki czekał na nadejście:

A zimy
B prawdziwej ukochanej
C emerytury
D następcy Napoleona