Wielkie idee pozytywistów. na maturze

Powieść pozytywistyczna

Ignacy Rzecki czekał na nadejście:

A następcy Napoleona
B prawdziwej ukochanej
C zimy
D emerytury