Wielkie idee pozytywistów. na maturze

Powieść pozytywistyczna

Ignacy Rzecki czekał na nadejście:

A zimy
B emerytury
C prawdziwej ukochanej
D następcy Napoleona