Sarmatyzm w literaturze polskiej. na maturze

Potocki

Potocki zajmował się trzema głównymi tematami, do których nie należy...

A pouczenia o tolerancji wyznaniowej
B postulaty patriotyczne
C pouczenia w kwestiach społecznych
D postulaty o tematyce rozwojowo - duchowej