Słowacki - poeta i autor Kordiana na maturze

postawa Kordiana

Jaką postawę reprezentował Kordian w pierwszej części utworu"

A prometeizm
B -
C winkelriedyzm
D werteryzm