Wprowadzenie do literatury i kultury renesansu. na maturze

polscy bracia

Jak nazywali się polscy bracia, którzy mocno potępiali poddaństwo chłopów, głosili potrzebę wyrzeczenia się majątków?

A arianie
B jezuici
C cystersi
D luteranie