Poezja K.K. Baczyńskiego, T. Gajcego. na maturze

pointa wiersza

Ostatnie zdanie wiersza "*** Niebo złote Ci otworzę" brzmi: "zetrzyj z włosów pył bitewny". Co to oznacza?

A by zapomnieć o strasznych wydarzeniach wojennych
B by umyć włosy
C by Basia zapomniała o poecie
D ---