Podstawowe pojęcia. na maturze

początek epoki

W którym roku rozpoczęło się "dwudziestolecie międzywojenne"?

A 1916
B 1919
C 1921
D 1918