Budowa i treść Boskiej Komedii Dantego na maturze

Piekło

Dante ukazuje piekło, jako

A ciemna jaskinia
B mroczny las
C grota pod zimią
D kuchnia z kotłami