Sarmatyzm w literaturze polskiej. na maturze

"Pamiętniki" (2)

Co starał się Pasek pomijać mówiąc o Sarmacie w swoich "Pamiętnikach"

A jego wadach
B -
C jego zaletach
D jego upodobaniach