Poezja księdza Jana Twardowskiego. na maturze

osoba - Twardowski

W jakiej osobie najczęściej Twardowski mówi w swojej poezji?

A w trzeciej osobie liczby pojedynczej
B w pierwszej osobie liczby mnogiej
C w trzeciej osobie liczby mnogiej
D w pierwszej osobie liczby pojedynczej