Poezja K.K. Baczyńskiego, T. Gajcego. na maturze

opis wiersza

W jakim utworze Gajcy mówi początkowo w formie monologu, że wczoraj a dzisiaj to są dwa różne światy i dwie rożne koncepcje poezji?

A -
B "Do potomnego"
C "Rapsod o Warszawie"
D "Wczorajszemu"