Wielkie idee pozytywistów. na maturze

nowela w pozytywiźmie

Jak nazywa się obecność głównego motywu, który przewija się przez kolejne etapy fabuły i odgrywa kluczową rolę, z reguły znajduje się w tytule?

A teoria cokoła
B teoria lisa
C teoria sokoła
D teoria orła