Wprowadzenie do literatury i kultury renesansu. na maturze

nowela

Jak nazywa się twórca nowego gatunku literackiego w renesansie - noweli?

A Doccaccio
B -
C Boccaccio
D Boccio