Obraz rewolucji w Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. na maturze

Nie-Boska Komedia

Dzieło składa się z ........ części.

A 3
B 4
C 5
D 2