Obraz rewolucji w Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. na maturze

Nie-Boska Komedia

Dzieło składa się z ........ części.

A 5
B 2
C 4
D 3