Obraz rewolucji w Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. na maturze

Nie-Boska Komedia

Dzieło składa się z ........ części.

A 2
B 5
C 3
D 4