Obraz rewolucji w Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. na maturze

Nie-boska komedia

Co symbolizował orzeł ?

A władzę
B naturę
C miłość
D sławę