Molier i krytyka obyczajów na maturze

Molier

Molier pochodził z

A Francji
B Hiszpanii
C Włoch
D Anglii