Molier i krytyka obyczajów na maturze

Molier

Molier pochodził z

A Włoch
B Francji
C Hiszpanii
D Anglii