Podstawowe pojęcia. na maturze

Mistrz i Małgorzata

Które słowa opisują Mistrza:

A doceniony nie poddaje się
B radosny
C ucieka przed Malgorzatą
D Naukowiec, twórca,