Literatura w służbie społecznej. Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Mendel Gdański, Bolesław Prus Kamizelka na maturze

Mendel Gdański

Jaki problem jest ukazany w książce "Mendel Gdański"?

A problem asymilacji żydów
B problem pracy u podstaw
C problem pracy organicznej
D problem emancypacji kobiet