Poezja Mirona Białoszewskiego. na maturze

M. Białoszewski - poezja

Jednym z założeń poezji Mirona było przekonanie, że...

A to nie my panujemy nad językiem, ale język nad nami
B pobudzi ludzkość do walki
C wzbudzi w człowieku negatywne odczucia
D sprowokuje uczucie buntu