Poezja Mirona Białoszewskiego. na maturze

M. Białoszewski - poezja

Jednym z założeń poezji Mirona było przekonanie, że...

A wzbudzi w człowieku negatywne odczucia
B to nie my panujemy nad językiem, ale język nad nami
C pobudzi ludzkość do walki
D sprowokuje uczucie buntu