B. Prus Lalka na maturze

Lalka

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:

A historii Polski
B języka polskiego
C wszystkie odpowiedzi są poprawne
D łaciny