Symbolizm w poezji Jana Kasprowicza, Bolesława Leśmiana. na maturze

"Księga ubogich"

Co jest myślą przewodnią utworu "Księga ubogich" Kasprowicza?

A -
B źródłem zła jest Bóg
C zgoda z biegiem natury
D walka ze złem i Bogiem