Poezja K.K. Baczyńskiego, T. Gajcego. na maturze

Krzysztof Kamil Baczyński

Krzysztof Kamil Baczyński należał do pokolenia Kolumbów, które nazywało się różnie, jednak nie...

A pokoleniem ożywionych
B pokoleniem straconych
C pokoleniem rocznika 20
D poetami Polski podzmiennej