Poezja Leopolda Staffa. na maturze

"Kowal"

W wierszu "Kowal" pojawia się aprobata dla poglądów...

A Nietzschego
B Freuda
C Bergsona
D Schopenhauera