Podstawowe pojęcia. na maturze

konwencje literackie

Konwencja literacka, polegająca na ukazaniu rzeczywistości na kształt snu, marzenia sennego, czasem koszmaru to:

A empiryzm
B oniryzm
C liryzm
D weryzm