Podstawowe pojęcia. na maturze

kompleks niższości

W psychoanalizie duży wpływ na psychologię międzywojennego okresu miały zaburzenia człowieka np. kompleks niższości, którego autorem jest...

A Karol Jung
B Alfred Adler
C Zygmunt Freud
D -