Dramat antyczny na maturze

Kara Edypa

Jaka kara spotkała Edypa za jego "winę tragiczną"

A Został zabity
B Wygnano go z kraju
C Zabito jego rodzinę
D Wybaczono mu winy