Poezja po roku 1989. na maturze

Kaczmarski

Który z wymienionych artystów współpracował z Jackiem Kaczmarskim?

A Przemysław Gintrowski
B Edward Stachura
C Marcin Świetlicki
D Mirosław Nahacz