Podstawowe pojęcia. na maturze

indywidualizm

W literaturze indywidualizmu nie znajdzie się takiego autora jak...

A M. Proust
B J. Joyce
C G. Fuchs
D A. Gide