Wątki filozoficzne w Biblii na maturze

ewangelie synoptyczne

Do ewangelii synoptycznych nie zalicza się Ewangelię według...

A Marka
B Łukasza
C Mateusza
D Jana