Wątki filozoficzne w Biblii na maturze

ewangelie synoptyczne

Do ewangelii synoptycznych nie zalicza się Ewangelię według...

A Łukasza
B Mateusza
C Marka
D Jana