Podstawowe pojęcia. na maturze

egzystencjalizm (5)

Który opis przedstawia cel egzystencjalizmu?

A ucieczka od lęku i absurdu przez wykroczenie poza samego siebie
B dążenie do poznania psychiki ludzkiej przez zachowanie
C pierwotne jest postrzeganie rzeczywiste a wtórne- myślenie
D dążenie do poznania poprzed badanie podświadomości