W kręgu turpizmu. na maturze

Dziewczyna i Poeta

Jak nazywa się utwór, w którym przedstawiony został dialog Dziewczyny i Poety?

A "Kanon"
B -
C "Rozmowa o poezji"
D "Oda do trupistów"