Dramat antyczny na maturze

Dytyramb

Dytyramb to pochwalna:

A 'pieśń kozy'
B 'pieśń kozła'
C wszystkie odpowiedzi są poprawne
D 'pieśń kota'