Poezja Zbigniewa Herberta. na maturze

"Dlaczego klasycy"

W kontekście historycznym wiersza "Dlaczego klasycy" autor nawiązuje do utworu "wojny peloponeskiej" autorstwa...

A Horacego
B Sokratesa
C Tukidydesa
D Marka Aureliusza