Symbolizm w poezji Jana Kasprowicza, Bolesława Leśmiana. na maturze

"Dies irae"

Co oznacza w tłumaczeniu tytuł hymnu "Dies irae"

A Dzień Apokalipsy
B Dzień Gniewu
C Dzień Podniosły
D Dzień Radości